همه چیز مثل روز اول


زایکوسیل - Zycosil

زایکوسیل یک نانو سیلر 100 درصد اورگانو سیلان، نفوذی و واکنشی است که جزئی جدایی ناپذیر از سطح می شود. زایکوسیل محلول در آب، ایمن و قابل اجرا با اسپری به منظور ضد آب سازی انواع سطوح ساختمانی مانند آجر، بتن، سیمان، سنگ و غیره می باشد.

ویژگی منحصر به فرد زایکوسیل چیست؟
زایکوسیل مانند پوست بدن ولی به عمق یک میلیمتر در ساختمان شما عمل می کند در حالیکه پلیمرها و رنگها مانند چسب زخم هستند که فقط تا 0/075 میلیمتر در ساختمان نفوذ می کنند. مشکل پوسته شدن با زایکوسیل کلا مرتفع شده چراکه در برابر اشعه فرا بنفش مقاوم بوده و با آب شسته نمی شود.

زایکوسیل چطور کار می کند؟
زایکوسیل تقریباً 0.5 تا 1 میلیمتر درون سطح نفوذ کرده و سطح سیلیسی رابه سطح آلکیل سیلوکزان (آب گریز) تبدیل می کند. خشک شدن کامل سطح براي تکمیل واکنش و دستیابی به خاصیت آبگریزي حیاتی است. کشش سطحی در سطح آب گریز، که توسط زایکوسیل ایجاد شده، باعث می شود تا مولکول آب شکل قطره اي به خود بگیرد. این قطره بزرگ نمی تواند به درون منافذ نانویی سطوح سیمانی وارد شود.

زایکوسیل چیست؟

راه های ارتباطی


با ما تماس بگیرید

info@exirshargh.com
+۹۸ ۵۱۳ ۶۶۶ ۲۰ ۲۰
×