گزارش نتایج آزمایشات ASTM

قابل توجه علاقمندان سیستم ضد آب سازی نانوتکنولوژی زايکوسيل

توضیحاتی در رابطه با درخواست مشتریان برای ارائه استانداردهای معتبر داخلی مثل مرکز تحقيقات ساختمان و يا اداره استاندارد

با توجه به نشریه شماره 55، چاپ هفتم 1388 (مشخصات فنی عمومی کارهای ساختمانی) معاونت برنامه ريزی و نظارت راهبردی رئيس جمهوری صفحه 179، 2-16-3 با موضوع انطباق با مشخصات و استاندارد ها:
ويژگی های چسب ها، سيلرها و مواد درزبندی بايد مطابق استانداردهای زير باشد:
استاندارد شماره 1174، 1281، 1285 و استانداردهای مذکور در بند 2-7-6-3 و بند 2-12-3 و يا هر استاندارد ايرانی ديگری که تا زمان انعقاد پيمان درباره چسب ها، سيلرها، مصالح درز بندی تدوين يا تجديد نظر شود.
بر اساس بند مذکور تا زمانی که استاندارد ايرانی در پاره ای از موارد تدوين نشده باشد، در درجه اول استاندارد های سازمان بین المللی استاندارد ISO معتبر خواهد بود و در صورت نبود استاندارد مذکور به ترتیب استاندارد های آمريکايي ASTM و آلمانی DIN و بريتانيايي BS ملاک عمل قرار خواهد گرفت.
از آنجا که زايکوسيل جزء دسته سيلرها طبقه بندی می شود و تا کنون هيچ استانداردی برای محصولات ضدآب سازی نانوتکنولوژی در ايران تدوين نشده است و با توجه به تاييديه های موجود برای زايکوسيل از قبيل ASTM ،DIN ، ISO مطابق فايل های پيوست و موجود تمامی عزيزان می توانند از همين گواهی نامه های رسمی و مورد تأييد برای ارائه به کارفرمايان استفاده نمايند.
اميدواريم با توجه به دستور العمل فوق، دوستان و علاقمندان بتوانند در پروژه های ساختمانی بزرگ کشور حضور گسترده تری داشته باشند.

دریافت فایل نشریه 55


شرح آزمایشات انجام شده روی زایكوسیل توسط آزمایشگاه مستقل SETSCO در سنگاپور به استحضار می رسد:

1. تعیین مقاومت سایشی نمونه های بتنی کار شده با زایكوسیل. ASTM D4060:01 (روش استانـدارد آزمایش مقاومت سایشی پوشش های ارگانیك با ساینده تابر (Taber Abraser)): این آزمایش برای 1000 ساعت سایش انجام شد. در شرایط مرطوب، آب توسط بتن جذب می شود. جذب آب به سایش سطح كمك می كند. ضد آب سازی می تواند به كاهش سرعت سایش كمك كند.
نتایج آزمایش نشان داد كه سطح زایكوسیل خورده 42% كمتر سایش داشت. طبق نظر آزمایشگاه این نتایج شبیه نتایج سطح پوشیده شده با اپوكسی است. نتایج حاكی از این بود كه بتن مقاومت سایشی بدست می آورد.

2. تعیین مقاومت نمونه بتن کار شده با زایكوسیل در برابر اثر لكه ISO 10545:14:1995 (روش استاندارد اروپایی) کاشی، سرامیك، بخش 14: تعیین مقاومت در برابر لكه های مختلف این آزمایش برای تعیین مقاومت سطح اعمال شده با زایکوسیل در برابر لكه مفید است. بخش مهم این آزمایش این است كه لكه را با چه میزان راحتی می توان پاك كرد. درجه بندی از 0 تا 5 صورت می پذیرد. نمره صفر برای جایی است که تمیز كردن لكه بسیار مشكل است ( از بین بردن لكه غیر ممكن) و نمره 5 برای آسانی از بین بردن لكه می باشد. مقاومت در برابر لكه برای ( الف) روغن كثیف، (ب) روغن زیتون، (ج) قهوه و (د) اثر لاستیك (تایر) تعیین می شود.
نتایج نشان داد كه نمره مقاومت در برابر لكه سطح اعمال شده با زایكوسیل برای لكه های روغن كثیف، روغن زیتـون و قهوه برابر با 4 و برای اثر لاستیك برابر با 5 است.

3. تعیین عمق نفوذ آب نمونه های کار شده با زایكوسیل DIN 1048: part 5: 1995 (روش استاندارد آلمان) ایـن آزمایش برای تعیین میـزان نفوذ آب باران در بتـن های با کاری بالا (درجه یك) برای بـزرگراه ها و پـل ها كـاربرد دارد. این آزمایشات نشان داد كه نفوذ آب در نمونه های کار شده با زایكوسیل صفر است.

4. فرسایش در برابر شرایط آب و هوایی (هوازدگی) در نمونه های کار شده با زایكوسیل (ASTM G154) این آزمایش برای تعیین مانـدگاری نمونه های اعمال شده كاربرد دارد. نمـونه در معـرض لامپ ماوراء بنفش، بارش باران و خشك شدن قرار می گیرد. هر 100 ساعت آزمایش معادل یك سال ماندگاری و طول عمر را نشان خواهد داد. این آزمایش انجـام شده است. بعد از 2000 ساعت آزمایــش، نتایج آزمایش روی نمونه ها، هیچ تغییری در عملكرد و کارایی نشان نداد. این آزمایش معادل 20 سال ماندگاری بوده و نتایج آزمایش به پیوست می باشد.

راه های ارتباطی


با ما تماس بگیرید

info@exirshargh.com
+۹۸ ۵۱۳ ۶۶۶ ۲۰ ۲۰
×