زایکوترم (ZycoTherm)

زایکوترم یک افزودنی اورگانوسیلان به قیر می باشد که باعث مقاوم شدن رویه آسفالتی در برابر صدمات زیر می گردد:

  • عریان شدگی ؛ به دلیل ایجاد پیوند شیمایی قوی بین قیر و مصالح سنگی
  • اکسیداسیون (پیرشدگی) ؛ به دلیل پوشش دهی کامل قیر روی مصالح سنگی
  • خستگی ؛ به دلیل ایجاد تراکم یکدست و منسجم در آسفالت طی عملیات روسازی
علاوه بر این زایکوترم محصولی دوستدار محیط زیست است که امکان تولید آسفالت در دمای پایین تر (10 تا 15 درجه سانتیگراد) و نیز تراکم آسفالت در دمای کمتر (30 تا 40 درجه سانتیگراد) را فراهم می نماید.
زایکوترم میبایست به قیر قبل از اختلاط با مصالح سنگی جهت تولید آسفالت اضافه گردد.

راه های ارتباطی


با ما تماس بگیرید

info@exirshargh.com
+۹۸ ۵۱۳ ۶۶۶ ۲۰ ۲۰
×