کلدباند (ColdBond)

چسب کاشی و سنگ ، هم چنین ممانعت از ایجاد ترک در محل اتصال درز سرد (بتن ، پلاستر سیمانی، آجر)

چالش ها:
درزهای کاشی و سنگ (محل بند کشی) در برابر ورود آب آسیب پذیر هستند که این مساله منجر به جدا شدن کاشی و سنگ در سطح اصلی شده و نهایتا به نشت آب منتهی می گردد.
اجرای بتن مگر و فوندانسیون بتنی مصالح به صورت قطعه قطعه انجام شده که وجود درز سرد بین بتن سرد و گرم را اجتناب ناپذیر می سازد و در اثر گذر زمان منجر به ایجاد ترک می گردد. اتصال بتن مگر و یا فوندانسیون با آجر نیز دارای درز سرد می باشد که باعث گسترش ترک های بعدی خواهد شد. درز بین تست جدید و قدیمی دارای اتصال ضعیفی است که دلیل آن حرکت آب از سطح جدید به سطح قدیمی می باشد.

راه های ارتباطی


با ما تماس بگیرید

info@exirshargh.com
+۹۸ ۵۱۳ ۶۶۶ ۲۰ ۲۰
×