زایتونیک (Zytonic)

زایتونیک یک تکنولوژی فعال سازی خاک است که تخلخل خاک و ظرفیت نگهداری آب را بهبود بخشیده، به این ترتیب موجب تکثیر طبیعی باکتری ها و قارچ های موجود در خاک می شود. این امر محیط زیستی قدرتمند در خاک ایجاد کرده که منجر به جذب حداکثری مواد مغذی و رشد محصول و نهایتا افزایش تولید و کاهش مصرف مواد شیمیایی می گردد.

راه های ارتباطی


با ما تماس بگیرید

info@exirshargh.com
+۹۸ ۵۱۳ ۶۶۶ ۲۰ ۲۰
×