گزارش عملکرد زایکوسیل در پروژه ضد آب سازی سگمنت های بتنی بزرگراه طبقاتی صدر

پیرو تجربه مهم و با ارزش ضـد آب سـازی سگمنت های بتنی پل طبقاتی شـهید صــدر (تهران) در سال های 91 و 92 و بازدید دوره ای به عمل آمده از پروژه فوق توسط مدیریت شرکت اکسیر شرق و رئیس بخش راه و ساختمان شرکت زایدکس به درخواست موسسه تخصـصی شـهید رجـایـی وابـسته به قـرارگـاه خـاتـم و الانـبیاء در تاریـخ 93/06/08 مشـاهـده و مقایسه عملکرد زایکوسیل در سطح های ضد آب شده و ضد آب نشده بصورت گزارش تصویری تقدیم می گردد. با توجــه به زمـان اجرای زایکوســیل، تصــاویر فوق حـــدودا پــس از 18 مــاه به خــوبی عملکرد زایکوسیل در محافظت سطح بتنی در برابر شرایط جوی را نشان می دهد.
;

راه های ارتباطی


با ما تماس بگیرید

info@exirshargh.com
+۹۸ ۵۱۳ ۶۶۶ ۲۰ ۲۰
×