حضور شرکت اکسیر شرق در ششمین همایش ملی قیر و آسفالت

شرکت اکسیر شرق با حضور در نمایشگاه جنبی این همایش مهم طی مدت سه روز جلسات بسیار خوبی با سازمان ها، شرکت های خصوصی و اشخاص فعال در صنعت راه و آسفالت کشور داشت. معرفی زایکوترم افزودنی نانوتکنولوژی آسفالت هدف اصلی ما در این نمایشگاه بود که با موفقیت انجام شد. این نمایشگاه سرآغاز حرکتی نوین در ارتقای کیفیت آسفالت در کشور خواهد بود.

راه های ارتباطی


با ما تماس بگیرید

info@exirshargh.com
+۹۸ ۵۱۳ ۶۶۶ ۲۰ ۲۰
×