زایتونیک ام (Zytonoc-M, Drip Grade)

آخرین اختراع شرکت زایدکس که پتانسیل ایجاد یک انقلاب در زمینه کشاورزی را دارد. این محصول اساسا بر روی ایجاد " جهان زیستی سالم تر" درون خاک تمرکز دارد که منجر به افزایش حاصلخیزی خاک شده و باعث بازده بیشتر محصول بدون استفاده از کود شیمیایی می گردد.

مزایای زایتونیک

  • با يکبار استفاده، زايتونيک خاک را با باکتری های سودمند واکسينه می کند که اين باکتری ها در طول فصل رشد به طور مداوم مواد مغذی (نيتروژن، فسفر و پتاسيم) را در شکلی قابل مصرف برای گياه ارائه می نمايند
  • افزايش بازده محصول به ميزان 50 تا 100 درصد بدون استفاده از کود شيميايي
  • جوانه زنی سريعتر با راندمان بيشتر( 98%) در نتيجه امکان بهره برداری کامل از زمين و تعداد بيشتر گياه در هر هکتار
  • بهبود کيفيت محصول از لحاظ اندازه، طعم و ميزان روغن
  • بهبود رشد ريشه در نتيجه افزايش حجم و طول ريشه ( 5 تا 8 برابر) و ساقه های قطور تر
  • صرفه جويي در مصرف آب به دليل طولانی تر شدن سيکل های آبياری وکاهش میزان آب مصرفی، کاهش مصرف آفت کش ها و هزينه های کارگری

راه های ارتباطی


با ما تماس بگیرید

info@exirshargh.com
+۹۸ ۵۱۳ ۶۶۶ ۲۰ ۲۰
×